Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

 

Przechodzi do innego życia postać wybitna. Nie sposób objąć wszystkich wymiarów jego wspaniałego życia i posługi – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci Benedykta XVI. Papież senior zmarł 31 grudnia o 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

Fot. Tomasz Koryszko

Abp Stanisław Gądecki nazwał Papieża Benedykta jednym z najwybitniejszych następców św. Piotra ostatnich stuleci, człowiekiem głębokiej wiary, genialnym teologiem, wieloletnim współpracownika św. Jana Pawła II i oddanym przyjacielem Polski i Polaków.

Podkreślił znaczenie przesłania, które zostawił po sobie poprzednik papieża Franciszka: „Już dzisiaj życie, spuścizna teologiczna oraz pontyfikat tego wielkiego papieża – wypełnione bezgraniczną miłością do Chrystusa i Kościoła – są inspiracją dla nowych pokoleń uczniów Chrystusa, stanowiąc głęboki, jednoznaczny i żywy komentarz do depozytu apostolskiej wiary, którego przez lata był stróżem i powiernikiem” – zaznaczył w tekście kondolencji metropolita poznański.

Śmierć wybitnego Papieża jest jednocześnie okazją do dziękczynienia za jego pontyfikat. „Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce, dziękuję Panu Bogu za piękne życie i pontyfikat papieża Benedykta XVI, ufając że przynoszą one już teraz i przynosić będą w przyszłości błogosławione plony” – czytamy w kondolencjach przesłanych przez abp. Gądeckiego.

Benedykt XVI był papieżem związanym z Polską i Polakami całego świata, którzy otaczali go sympatią. Był jednym z najbliższych współpracowników papieża Jana Pawła II. Następca papieża Polaka w trakcie audiencji zwracał się do rodaków swojego poprzednika w języku polskim. Posiadał też dużą wiedzę na temat Polski. To Benedyktowi XVI Polacy zawdzięczają rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego polskiego papieża.

Jako papież przebywał w Polsce w dniach 25-28 maja 2006 r. Odwiedził miejsca ważne dla Jana Pawła II i milionów Polaków, w tym Jasną Górę. Przemawiał m.in. z symbolicznego dla Polaków okna na Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w którym Polacy często mogli widzieć Jana Pawła II w trakcie jego pielgrzymek do ojczyzny. Benedykt XVI kładł nacisk nie tylko na wspominanie nauczania polskiego papieża, ale przede wszystkim na przekazywanie go światu. „Wraz z wyborem Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra Polska stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Niech nie zabraknie waszego świadectwa” – powiedział Benedykt XVI w Polsce w 2006 r.

W związku z głęboką relacją jaka łączyła Polaków z papieżem seniorem jego odejście poruszyło różnorodne środowiska w Polsce, m.in. świat nauki, którego papież był wybitnym przedstawicielem. W wydanym oświadczeniu Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przypomniało, że kard. Ratzinger w październiku 1988 r. odebrał doktorat honoris causa lubelskiego uniwersytetu. W 2011 r. roku uniwersytet uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów kard. Josepha Ratzingera w serii „Opera Omnia Josepha Ratzingera”, w łącznej liczbie 16 tomów.

Przyszły papież Joseph Ratzinger przyszedł na świat 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn. 29 czerwca 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie. Brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II w latach 1962-1965. Przez lata zajmował ważne stanowiska w instytucjach watykańskich.

Po śmierci Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 r. przewodniczył mszy pogrzebowej. 19 kwietnia 2005 r. został wybrany następcą papieża Polaka. W 2013 r. przeszedł na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia.

Pogrzeb Benedykta XVI na Placu św. Piotra w Watykanie odbędzie się w czwartek 5 stycznia o godz. 9:30. Mszy św. przewodniczyć będzie papież Franciszek.

Family News Service

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin