Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

Krzyż Katyński - Sanktuarium Maryjne Essendon

Poczet sztandarowy

Uczestnicy uroczystości

Obecni włączyli się w śpiew patriotycznych pieśni. Przy organach p. Zosia Kaszubska

Pan Krzysztof Łańcucki nieustannie dba o pamięć Polaków pomordowanych w Katyniu i wywiezionych na Syberię

O. Mariusz Han SJ poprowadził modlitwę za Ofiary mordów katyńskich, syberyjskich łagrów. Modlił się także o pokój

Pan Andrzej Soszyński. Honorowy Konsul Generalny RP w Wiktorii oddął hołd pomordowanym w Katyniu i innych miejscach kaźni

Przedstawicielka Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, Koła nr 3 w Melbourne

Rodziny Katyńskie

Stowarzyszenie Sybiraków

Związek Polskich Więźniów Politycznych

Związek Ziem Wschodnich II RP

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin