Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

We wtorek 6 października prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, a Sejm reprezentowali wicemarszałek Ryszard Terlecki oraz szef Kancelarii Agnieszka Kaczmarska.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRM

- To bardzo podniosła chwila, można powiedzieć - historyczna. Rekonstrukcja rządu nie jest w naszym państwie codziennością i dlatego jest ważnym momentem. Data również jest znamienna. To prawie rok od ostatnich wyborów parlamentarnych, gdy Zjednoczona Prawica odniosła drugie spektakularne zwycięstwo wyborcze z rzędu, osiągając samodzielną większość parlamentarną i biorąc w swoje ręce odpowiedzialność za polskie sprawy na najbliższe cztery lata, a jestem przekonany, że wielu w naszym kraju wierzy, że na znacznie dłużej, po skutecznych rządach poprzednich czterech lat - mówił do nowo wybranych ministrów Prezydent.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRM

Prezydent podkreślił w wystąpieniu, że rząd powołany po wyborach w 2019 r. od razu zetknął się z poważnymi trudnościami związanymi z pandemią koronawirusa. - Po pierwsze kwestia życia i zdrowia obywateli, po drugie kwestia ratowania polskiej gospodarki, by dalej się rozwijała, by była konkurencyjna. To dzieło było, i jest realizowane. Każdy projekt ustawy będzie przeze mnie obserwowany wnikliwie od strony merytorycznej. W każdym przypadku będę się kierował dobrem obywateli i Rzeczypospolitej, dbaniem o dobro polskich spraw - podkreślił Andrzej Duda.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRM

W trakcie uroczystości prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odebrał z rąk Prezydenta akt powołania na urząd Ministra Cyfryzacji, który będzie sprawował tymczasowo do momentu dokonania właściwych zmian w ustawach. Ponadto prezydent Duda powołał: Jarosława Kaczyńskiego na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów; Piotra Glińskiego na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Jarosława Gowina na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; Tadeusza Kościńskiego na urząd Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; Michała Kurtykę na urząd Ministra Klimatu i Środowiska; Marlenę Maląg na urząd Ministra Rodziny i Polityki Społecznej; Grzegorza Pudę na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Michała Cieślaka na urząd ministra-członka Rady Ministrów; Michała Wójcika na urząd ministra-członka Rady Ministrów.

Powołanie nowych ministrów poprzedziło odwołanie przez Prezydenta Jadwigi Emilewicz z urzędu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego z urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

sejm.gov.pl

Redakcja:
296 Nicholson St.,
Footscray VIC 3011
Australia
Tel. + 61 3 9362 0128
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
296 Nicholson St.,
Footscray VIC 3011
Australia
Tel. + 61 3 9362 0128
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin