Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

400. rocznica śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, patrona roku 2020

„Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę” – te słowa rzymskiego poety Horacego umieszczone na pomniku hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi są symbolem postawy życiowej patrona roku 2020. Walczył wielu bitwach i wojnach, pełnił wiele zaszczytnych funkcji. Poległ 6 października 1620 r. pod Mohylowem, w czasie odwrotu wojsk polskich po porażce z wojskami turecko-tatarskimi pod Cecorą. Odmówił porzucenia towarzyszy broni i ratowania się ucieczką.

Stanisław Żółkiewski na świat przyszedł w 1547 r. w Turynce pod Lwowem. Swoją drogę w służbie Rzeczypospolitej zakończył pełniąc funkcje hetmana wielkiego koronnego i kanclerz wielki koronny Wcześniej hetman polny koronny, wojewoda kijowski, kasztelan lwowski, sekretarz króla Stefana Batorego, starosta wielu ziem I Rzeczypospolitej. Pochodził z rodu szlacheckiego spokrewnionego z Zamoyskimi, u boku kanclerza Jana Zamoyskiego rozpoczynał swą drogę polityczną. Jako senator uczestniczył w XVII-wiecznych sejmach.

W karierze wojskowej odniósł szereg sukcesów, m.in. stał na czele polskich wojsk w wojnie polsko-rosyjskiej 1609 r. w czasie której rozpoczął oblężenie Smoleńska, pod Kłuszynem pokonał połączone armie rosyjską i szwedzką, wkroczył z wojskami polskimi do Moskwy, w wyniku czego polski królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji.

W 1611 r. sprowadził do Polski zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i zmusił go do złożenia wraz z braćmi przed królem Zygmuntem III Wazą hołdu, uwiecznionego parę wieków później przez Jana Matejkę.

Poległ podczas wyprawy na Mołdawię, która miała umocnić przychylnego Polsce miejscowego władcę. „Będę walczył do końca a po śmierci chociaż swoim ciałem utrudnię dostęp nieprzyjacielowi do Ojczyzny” – powiedzieć swoim żołnierzom odmawiając ucieczki z pola walki. Na jego grobie wyryto napis „Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel”.

Był też uznanym pisarzem – do historii polskiej literatury przeszło jego dzieło „Początek i progres wojny moskiewskiej”, będące pamiętnikarskim zapisem działań wojennych.

Sejm w 400. rocznicę bohaterskiej śmierci ogłosił go patronem 2020 r. „Zawsze przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści, stał wiernie po stronie kolejnych królów, także w wewnętrznych sporach, mimo krytycznego zdania o polityce Zygmunta III Wazy. Opowiadał się za tolerancją religijną i łagodzeniem konfliktów” – podkreślili posłowie w uchwale. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, twórcy wiktorii kłuszyńskiej i zdobywcy Moskwy, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddał swoje życie, ustanawia rok 2020 w 400-lecie Jego śmierci Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” – głosi treść przyjętego przez Izbę w czerwcu 2019 r. dokumentu.

sejm.gov.pl

Czytaj także Sejm oddał cześć Ignacemu Łyskowskiemu w 200. rocznicę urodzin

Redakcja:
296 Nicholson St.,
Footscray VIC 3011
Australia
Tel. + 61 3 9362 0128
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
296 Nicholson St.,
Footscray VIC 3011
Australia
Tel. + 61 3 9362 0128
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin