Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

 

Przez aklamację Izba przyjęła w czwartek 17 września odczytaną przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek uchwałę upamiętniającą zasługi króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin. „Uosabia najlepsze tradycje polityczne naszego regionu Europy i czasy jego świetności oraz Polski w dobie tzw. złotego wieku” – napisano w dokumencie.

„Zygmunt II August położył zasługi na rzecz polskiej racji stanu. Był autorem i realizatorem bezprecedensowego projektu politycznego - Unii Polsko-Litewskiej jako związku równorzędnych państw. Przyczynił się do połączenia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Umocnił relacje polsko-litewskie, również jako autor i realizator koncepcji silnego powiązania państwa polsko litewskiego z Bałtykiem” - podkreślono w uchwale.

W dokumencie przypomniano zasługi Zygmunta II Augusta dla tolerancji. „Dochowując wierności katolicyzmowi, dopuszczał jednocześnie dyskurs międzyreligijny oraz dbał o poszanowanie praw wyznawców prawosławia i protestantyzmu” - głosi przyjęta uchwała.

Źródło: sejm.gov.pl

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin