Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

Ambasador RP w Związku Australijskim pan Michał Kołodziejski oraz Konsul Generalna RP w Sydney pani Monika Kończyk wyrażają serdeczne podziękowania dla dr. Jerzego Zbigniewa Łuk-Koziki za 25 lat oddanej pracy w służbie konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako Generalny Konsul Honorowy RP, dr Łuk-Kozika przez wiele lat aktywnie działał na rzecz Polonii zamieszkałej w Wiktorii, rozwijał i umacniał przyjazne relacje pomiędzy Polakami i Australijczykami oraz wspierał promocję polskiej Zakończenie pełnienia misji Generalnego Konsula Honorowego RP w Melbourne przez dr. Jerzego Zbigniewa Łuk-Kozikę gospodarki, nauki i kultury. Organizacje polonijne i polska służba zagraniczna mogły zawsze liczyć na Jego pomoc i wsparcie merytoryczne. Zaangażowanie pana Konsula docenił również Minister Spraw Zagranicznych RP, który w osobistym liście wyraził wdzięczność za Jego wkład w budowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków w Australii.

Kadencja dr. Łuk-Koziki jako Generalnego Konsula Honorowego RP w Melbourne kończy się z dniem 27 września 2020 r. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 oraz restrykcje sanitarne na terenie stanu Wiktoria, planowana uroczystość pożegnania Generalnego Konsula Honorowego RP zostanie zorganizowana po poluzowaniu obostrzeń.

W imieniu całego zespołu Ambasady RP w Canberze oraz Konsulatu Generalnego w Sydney dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha w tych niezwykle trudnych czasach.

www.gov.pl

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin