Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

Sławnemu filozofowi i dyplomacie, Niccolo Machiavellemu, przypisuje się popularny cytat „nigdy nie marnuj okazji, jaką daje ci dobry kryzys”. A jaki może być lepszy kryzys niż COVID 19, który skupia naszą codzienną uwagę na liczbie przypadków korona wirusa a nie na tym co czynią nasi przywódcy?

Obecnie Wiktoria stoi w obliczu bardzo niepokojącej i stosunkowo mało znanej ustawy The Change and Suppression (Conversion) Practices Prohibition Bill 2020 która została uruchomiona w zeszłym roku przez rząd Partii Pracy Premiera Daniela Andrews.

Ankieta przeprowadzona na początku grudnia 2020 przez Australian Christian Lobby w Melbourne wykazała, że ponad 70% badanych absolutnie nic nie słyszało o tej ustawie.

A sprawa jest ważna, bo zgodnie z proponowanym prawem rodzice mogą zostać uznani za sprawców przemocy, jeżeli nie będą afirmować dziecka, upierającego się, że jest innej niż biologicznej płci. Prawo praktycznie uniemożliwia rodzicom szukania pomocy w takiej sprawie - medycznej, psychologicznej, duchowej, społecznej lub innej - aby pomóc dziecku zaakceptować swoją biologiczna płeć.

Odradzanie dziecku nieodwracalnych zabiegów zmiany płci będzie uważane za przestępstwo.

Równie niepokojąca jest klasyfikacja modlitwy jako nadużycie emocjonalne i przestępstwo w przypadku modlenia się, aby człowiek nie zmienił płci.

Jeszcze nigdy żaden rząd w Australii nie próbował kryminalizować o co lub o kogo nie można się modlić. Arcybiskup Melbourne, Peter Comensoli, powiedział: „to jest dramatyczne wkroczenie państwa w kontekst modlitwy, rozmowy duszpasterskiej, towarzyszenia duchowego, życia rodzinnego i wolności jednostek”.

Ponad stu zaniepokojonych wiktoriańskich przywódców duchownych podpisało petycję przeciwko proponowanemu prawu.

Podczas debaty parlamentarnej niektórzy posłowie opozycji wyrazili obawy co do praw rodziców i wieku dzieci, w którym przysługują im kompetencje do wyrażenia sprzeciwu przyjmowania środków chemicznych blokujących dojrzewanie.

Inni posłowie opowiadali się również za prawami osób, które dobrowolne poszukują usługi duszpasterskie i doradcze oraz prawa organizacji do świadczenia tych usług. Jednak, gdy doszło do ostatecznego glosowania ani jeden poseł nie głosował przeciwko ustawie.

Drugiego lutego bieżącego roku ustawa będzie przedmiotem debaty w Radzie Legislacyjnej i zapewnie stanie się prawomocna w Wiktorii i całej Australii, gdyż zaskakująco prawo to rości jurysdykcję na cały kraj.

A co to znaczy, jeśli ustawa będzie zatwierdzona?  Dla niektórych może to oznaczać do 10 lat więzienia, grzywnę do 200,000 dolarów lub jedno i drugie.

Zgodnie z tym prawem każda praktyka lub postępowanie, które tłumi inną niż heteroseksualną orientację lub tożsamość płciową, jest poważnym przestępstwem, niezależnie od tego, czy zostało popełnione za zgodą osoby zainteresowanej czy nie.

Prawo dotyczy wszelkiego postępowania, które mogłoby spowodować uszczerbek na zdrowiu psychicznym, które jest definiowane z dużą dozą elastyczności, osoby zamierzającej zmianę płci lub orientacji seksualnej.

A więc konsultacje psychiatryczne, medyczne lub psychoterapeutyczne które mogłyby dociekać przyczyn inklinacji do zmiany tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej mieszczą się w zakresie tego prawa.

Nieuważnie wypowiedziane słowa kazania, o kobiecie i mężczyźnie, mogą nakłaniać do stłumienia orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej i okazać się przestępstwem.

Prawo będzie miało wpływ na każdą rozmowę na ten temat, prywatną czy nie, za zgodą osoby zainteresowanej czy nie, nawet na rozmowę z własnym dzieckiem. Każda rozmowa na ten temat, każda książka, każda strona internetowa mogą być przedmiotem potencjalnego śledztwa policji.

Każda osoba, niezależnie czy o nią chodzi czy nie, ma prawo złożyć skargę i zażądać dochodzenia policyjnego. Tożsamość składającego skargę i treść skargi pozostaną tajne. Podejrzany zostanie poddany dotkliwemu śledztwu.

https://www.legislation.vic.gov.au/bills/change-or-suppression-conversion-practices-prohibition-bill-2020

Andrzej Balcerzak

Redakcja:
296 Nicholson St.,
Footscray VIC 3011
Australia
Tel. + 61 3 9362 0128
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
296 Nicholson St.,
Footscray VIC 3011
Australia
Tel. + 61 3 9362 0128
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin